Tag Archives: lc1f

lc1f400

Khởi động từ Tesys loại LC1F

Khởi động từ (Contactor) loại LC1F dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên tới 450kW, tải AC-3 Cuộn dây điều khiển có điện áp điều khiển AC, DC Độ bền cơ khí và độ bền điện cao -5 đến 10 triệu lần đóng cắt cho contactor từ 115-500A; 630A-800A Ứng dụng: Khởi động từ (Contactor) loại LC1F Kiểm soát các loại động cơ Công nghiệp, cơ sở hạ tầng, xây dựng, tua .